Avoimet työpaikat

Vierumäki Resort on monipuolinen liikunta- ja vapaa-ajankeskus, jonka alueella sijaitsee arvostettu Suomen Urheiluopisto. Vapaa-ajan palveluiden ja vahvan urheiluosaamisen lisäksi erikoisalojamme ovat työhyvinvointi sekä kokous- ja yritystapahtumat. Vierumäki tarjoaa noin 250:lle työntekijälleen henkilökuntaetuna loistavat vapaa-ajan liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Myös työterveyshuolto on kattava. Alue sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella.

 

PÄÄKÄYTTÄJÄ
Vierumäki Country Club hakee pääkäyttäjää. Tehtävänäsi on toiminnallisten prosessikaavioiden suunnittelu ja kirjaus sekä toiminnanohjausjärjestelmän sisällön suunnittelu ja käyttöönotto. Tulet toimimaan järjestelmän pääkäyttäjänä sekä huolehtimaan tukipalveluista.

Haemme henkilöä jolla on vankka palvelutuotannon prosessiosaaminen. Sinulla on useamman vuoden työkokemus ja vähintään AMK tasoinen koulutus. Työn kannalta oleellista on myös ravintola- ja hotellimaailman sekä kirjanpidon ja budjetoinnin tuntemus. Lisäksi työ edellyttää englanninkielentaitoa. Arvostamme MS dynamics nav osaamista, loogista ajattelukykyä ja hyviä yhteistyötaitoja.

Lähetä hakemus ja CV palkkatoivomuksineen 7.6.2015 mennessä osoitteeseen hanna-mari.sallinen@vierumaki.fi

___________________________________________________________________________________________________

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Suomen Urheiluopisto hakee projektipäällikköä MUN JUTTU -hankkeelle. Suomen Urheiluopisto on hankekumppanina Lahden yliopistokeskuksen hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa MUN JUTTU -hankkeessa, joka toteutetaan 1.8.2015-31.12.2017 välisenä aikana. Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Hankkeen tavoitteet Suomen Urheiluopiston osalta ovat:

  1. Toteuttaa vihreä ja esteetön pilotti, jossa nuoret osallistetaan kehittämään esteetöntä luontoympäristöä ja reittejä ja jonka tuloksena tuotetaan yhdessä vihreä Vierumäki - pedagogista materiaalia.
  2. Suunnitella ja toteuttaa yhdessä nuorten kanssa luonnossa tapahtuva liikunnallinen pilotti ja johon kytketään audiovisuaalista teknologiaa.
  3. Kehittää Vierumäen hyvinvointiportaalia siten, että se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia liikunta-alan koulutukseen ja integraatiota työelämään
  4. Tarjota kokeilualusta hankekonsortion muille toteuttajille

Projektipäällikön tehtävänä on hankkeen hallinnointi sekä hankkeen toteutus yhdessä hankekonsortion muiden toteuttajien sekä kumppaniorganisaatioiden kanssa.

Edellytämme projektipäälliköltä vahvaa EU:n rakennerahastohankkeiden hallinnointikokemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä hanketoimijoiden kanssa, luovuutta ja rohkeutta kokeilukehittämiseen sekä liikunta-alan koulutuskokemusta, erityisesti nuorten parista. Koulutusvaatimuksena vähintään AMK-tasoinen koulutus.

Merkittävänä lisäetuna katsomme Päijät-Hämeen talousalueen ja alueella toimivien organisaatioiden ja oppilaitosten tuntemuksen. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus työllisyyspoliittisista hankkeista, joissa kohderyhmänä ovat olleet syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tai vaikeasti työllistettävät henkilöt.

Työsuhteen kesto 1.8.2015-31.12.2017, edellytyksenä että hanke saa rahoittavan viranomaisen myönteisen rahoituspäätöksen.

Lähetä hakemus ja CV palkkatoivomuksineen pe 5.6.2015 klo 12 mennessä osoitteeseen hanna-mari.sallinen@vierumaki.fi

__________________________________________________________________________________________________

 

Kerro kaverille