Arvot ja ympäristö

Vierumäen toiminta perustuu vastuuntuntoisuuteen, innovatiivisuuteen, yhteistyöhakuisuuteen, osaamiseen ja asiakkaasta välittämiseen – yhteisiin arvoihimme. Vierumäen ehdoton vahvuus on sen ainutlaatuinen luonto. Vierumäellä noudatetaankin ympäristöohjelmaa ja ravintolamme ovat Joutsenmerkittyjä. Suomen Urheiluopisto on kansainvälisesti ensimmäisiä ympäristösertifioituja urheilukeskuksia.

Ympäristöjohtaminen on koettu tärkeäksi osaksi koko yrityksen johtamista. Vierumäellä on käytössä yksityiskohtainen ympäristöjärjestelmä, joka auttaa yrityksen johtoa hallitsemaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

 

ISO 14001 -sertifikaatti
Vierumäen ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ja ISO 14001 -standardin mukainen sertifikaatti saatiin Suomen Urheiluopistolle vuonna 2001. Ulkopuoliset arvioijat suorittavat kerran vuodessa auditoinnin, jossa varmistetaan, että ympäristöjärjestelmä toimii standardin vaatimalla tavalla. Joka kolmas vuosi suoritetaan laajempi arviointi, jolla uusitaan sertifikaatti.

Joutsenmerkki
Vierumäen ravintolat ovat saaneet Pohjoismaisen Joutsenmerkin toisena ravintolana Suomessa. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka voidaan myötää tuotteille tai palveluille, joiden koko elinkaaren aikana otetaan huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset.

Pohjoismainen Joutsenmerkki:
www.ymparistomerkki.fi

ISO 14001 -sertifikaatti:
SFS ympäristöjärjestelmä

Kerro kaverille