Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkintoSuunnitteletko alan vaihtamista? Haluatko ammatillista pohjakoulutusta esimerkiksi fysioterapia-opintoja varten? Kiinnostaako sinua omin käsin toteutettava yrittäjyys? Hierojan ammattitutkinto voi olla sinun juttusi, sillä hierojien työn arvostus ja hieronnan tarve esimerkiksi työkunnon ylläpitävänä palveluna on viime vuosina kasvanut.

Tule viettämään Vierumäelle vuosi tehokkaasti opiskellen ja monipuolisista urheilumahdollisuuksista vapaa-aikana nauttien! Voit ostaa koulutuksen joko majoituksen kera tai pelkän koulutusosuuden.

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2016.

 

Koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet
Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen ja erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan ja lihashuoltoon. Koulutuksessa paneudutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin ja uusimpiin valmennusmetodeihin. Lisäksi hierojakoulutus kehittää hierojan yritystoiminnan, markkinoinnin ja atk-osaamisen valmiuksia. Tavoitteena on niinikään kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on luova ja tutkiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

 

Koulutuksen tuoma kelpoisuus
Vuoden mittaisen valmistavan hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hierojan tutkintotilaisuuteen  ja hyväksyttyjen tutkintotilaisuuksien jälkeen opiskelijalla on valmiudet ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan. Koulutuksessa käydään läpi myös kinesioteippausta ja triggerpistehierontaa.

 

Opiskelujärjestys

Opiskelu jakautuu seuraavasti:
• kevätlukukausi 4.1.-29.4.2016
• työssäoppiminen ajanjaksolla 30.4.-21.8.2016
• syyslukukausi 22.8.-16.12.2016
• tutkintotilaisuudet syksy 2016

Kesäloman opiskelijat pitävät porrastetusti siten, että puolet on lomalla ja puolet käytännön harjoittelussa Suomen Urheiluopistolla. Koulutuksen kokonaistuntimäärä on noin 1620 tuntia, josta teorian osuus on noin 1020 tuntia ja käytännön osuus noin 600 tuntia. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävä suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, käytännön harjoituksissa ja tenttien hyväksyttyä suorittamista. Valmistavan koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet saavat todistuksen ja näyttökokeen hyväksytysti suoritettuaan koulutetun hierojan oikeudet.

 

Pääsyvaatimukset
Hakijoilta edellytetään:
1. vähintään 18 vuoden ikää opiskelun alkaessa
2. peruskoulu tai vastaava oppimäärä
3. hyvä terveys (ks. terveydentilavaatimukset alla)
4. suuntautuneisuus hoitotyöhön.

Opiskelijoiden valinnassa painotetaan soveltuvuutta hoitotyöhön.

 

Hakeminen
Haku tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen on päättyy 30.09.2015.

 

Opiskelijavalinnat
Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka pidetään 9.10.2015. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.

 

Koulutuksen kustannukset 2016

1. vaihtoehto: 2800  €

  • Sisältää opetuksen, yhden lämpimän aterian opiskelupäivinä, näyttötutkintomaksut, opintomatkan Pekingiin.

2. vaihtoehto: 3600 €

  • Sisältää opetuksen, majoituksen täysihoidolla opiskelupäivinä (aamiainen, lounas, päivällinen), näyttötutkintomaksut ja opintomatkan Pekingiin.

Opiskelija kustantaa itse henkilökohtaiset opiskelumateriaalit kuten oppikirjat, liikuntavarustukset yms.

Hierojakoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle myönnetään opintososiaalisia etuja samoin kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillisten ohjeiden mukaisesti  opintotukea tai aikuiskoulutustukea.

 

Terveydentilavaatimukset hierojan ammattitutkinnossa
1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos eikä estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Kuvat
 

Lisätietoja
Opettaja
Sanna Tiainen
puh.  010 5777 319

Hakeminen
Haku tammikuussa 2016 alkavaan päättyy 30.09.2015.
Hakulomakeeseen pääset tästä.

Kerro kaverille